trainingsactrice

Trainingsacteren

Wat is trainingsacteren?

Een trainingsacteur (ook wel rollenspelacteur genoemd) is een acteur die zich heeft gespecialiseerd in het spelen van rollenspelen (simulaties) bij trainingen.

De trainer neemt vooraf met mij diverse casussen door die van toepassing zijn op de werksituatie van de cursist. Tijdens de trainingssessie reageer ik op het gedrag en de manier van communiceren van de cursist. De trainer stuurt waar nodig. Mijn rol staat dus niet vast, ik improviseer veel. Mijn emoties, gedachten, handelingen en belevingen worden namelijk gevormd door het gedrag van de cursist.

Feedback

Naast het spelen van een personage geef ik ook feedback aan de cursist. Deze feedback kan zowel tijdens het spel als ná een rollenspel worden gegeven. Deze feedback is concreet van aard en op de praktijk gericht. Meestal werk ik ook met tops en tips. Tops beschrijven hetgeen er tijdens het spel op communicatief gebied goed ging. Tips zijn handige aandachtspunten om de manier van communiceren effectiever te maken.

Doel

Het doel is om, via mijn spel, de cursist te laten ervaren wat zijn/haar gedrag bij mij oproept. Zo leert de cursist of zijn/haar manier van communiceren effectief is, krijgt de cursist de mogelijkheid om een bepaald gedrag uit te proberen, of krijgt de cursist de mogelijkheid om zijn/haar manier van communiceren te perfectioneren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan trainingen leidinggevend communiceren, omgaan met psychisch gestoord gedrag, agressiehantering of klantgericht communiceren. Maar denk ook aan specifiekere trainingen als het voeren van een getuigenverhoor, trainingen voor helpdeskmedewerkers of trainingen slecht-nieuwsgesprekken voeren.

Een ander doel van een trainingsacteur kan zijn om een werkgever door een assessment inzicht te verschaffen of de medewerker geschikt is voor een bepaalde (hogere) functie.

Welkom bij de site van Arlette van de Kemp

Trainingsactrice, actrice

Via deze site kunt u mij, Arlette van de Kemp, inhuren als trainingsactrice. Tijdens de training zal ik met de cursisten oefenen door middel van een rollenspel. Met ‘levend lesmateriaal’ in de training zullen de cursisten direct resultaat van hun gedrag ervaren.

Is uw interesse na het lezen van de site gewekt, neem dan gerust contact met mij op via het contactformulier of per telefoon: 06-209 34 390


(klik op afbeelding voor vergroting)